Ben Bizzie Beweegt Beter

De motorische ontwikkeling van kinderen is afgelopen jaren achteruitgegaan. Hierdoor is ook de plezierbeleving gedaald. Met ons programma Ben Bizzie Beweegt Beter begeleiden en ontwikkelen wij kinderen met een achterstand. Door de combinatie van motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen leerlingen meer zelfvertrouwen waardoor ze ook meer plezierbeleving ervaren. Iets dat wij ieder kind gunnen; plezier in bewegen!

4-ssen test

Met behulp van de 4-ssen test brengen wij de motorische vaardigheid van kinderen in beeld. De test bestaat uit 4 verschillende onderdelen: Statisch evenwicht, dynamisch evenwicht, coördinatie en oog-lichaam coördinatie. Kinderen die volgens de test een achterstand hebben op één of meerdere onderdelen, komen in aanmerking voor een beweegprogramma van negen lessen. Door bewegen als middel en als doel in te zetten, wordt er gewerkt aan motorische aspecten zoals; balans, kracht en oog-hand-coördinatie. Ook wordt gewerkt aan sociale aspecten als; zelfvertrouwen, samenwerken, communiceren en plezier. Door de combinatie van motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen leerlingen meer vertrouwen in zichzelf tijdens de reguliere gymlessen, buitenspelen en bij de beoefende (sport)vereniging. Dit alles zorgt voor meer plezierbeleving tijdens het sporten en bewegen! 
 
Aan het einde van de beweegreeks wordt de 4-ssen test nogmaals uitgevoerd om samen met leerkrachten en ouders de impact van de lessenreeks te bekijken en mogelijk nog een vervolgtraject te starten. Ook kijken we samen of leerlingen al een sport buiten schooltijd uitvoeren. Wanneer dit niet het geval is, bekijken we wat het kind leuk vindt en bij welke sportvereniging hij of zij aan kan sluiten. Een leven lang bewegen voor iedereen dat is ons uitgangspunt. Wat is er nu mooier dan een kind dat met een brede glimlach weer durft en wil bewegen?
 
Wil je meer weten over ons bewegend leren programma? Neem dan contact met ons op via info@negen.nl