Ben Bizzie ook van start in gemeente Vaals

Vanaf november is Ben Bizzie ook actief op en rondom de scholen in de gemeente Vaals. Samen met de beweegcoaches van Negen gaat Ben Bizzie aan de slag met het opzetten van een naschools sportprogramma voor kinderen uit de gemeente. De kick-off vond plaats op 22 november 2021. 

Startsein voor naschools sport- en spelprogramma

‘Het is nog fris, maar het zonnetje schijnt. Het schoolplein van basisschool Op de Top in Vijlen druppelt langzaam vol met kinderen. Ben Bizzie en de beweegcoach klimmen het podium op. De muziek gaat van start, de armen gaan de lucht in én alle leerlingen bewegen enthousiast mee op de maat van de muziek. Ben Bizzie geeft met de kick-off het officiële startsein voor het naschoolse sport- en spelprogramma dat sinds deze week in de gemeente van start is gegaan. 

De kans om samen te spelen én nieuwe sporten te ontdekken

Ben Bizzie zorgt vanaf nu ook voor beweegplezier in de gemeente Vaals. Samen met de beweegcoaches van Negen organiseert hij wekelijks naschoolse sport- en spelactiviteiten op de basisscholen in Vijlen en Vaals. “We willen hiermee de kinderen in Vaals meer laten bewegen. Het biedt bovendien de kans om samen te spelen en nieuwe sporten te ontdekken. Dat is nodig om de ontstane motorische en sociale achterstanden als gevolg van corona aan te pakken”, vertelt beweegcoach Anneke. “Door kinderen wekelijks in aanraking te brengen met sporten en bewegen, maken we van een gezonde en actieve keuze een vanzelfsprekende keuze. We laten kinderen ontdekken dat sportief en gezond vooral heel leuk is. Hiermee leggen we de basis voor een leven lang bewegen en een gezonde leefstijl”. 

Sportakkoord aan basis voor naschools programma

Het naschoolse sportprogramma op de scholen vloeit voort uit het Sportakkoord Vaals dat in oktober is ondertekend door scholen, sportverenigingen en sportaanbieders uit de gemeente. Met dit akkoord benadrukken de gemeente Vaals en partners het belang van sport en bewegen, worden de kansen en uitdagingen ondertekend en zetten de ondertekenaars zich gezamenlijk in om de plannen uit het akkoord waar te maken. Ben Bizzie draagt graag zijn steentje bij, om het verschil te maken in het leven van kinderen.