Ruim 39% van de basisschoolkinderen beweegt te weinig om de Nederlandse Norm Gezond Bewegen te behalen. Dat baart ons zorgen! Bewegend leren draagt eraan bij om deze Norm te behalen. Uit een enquête, die uitgezet is door het Mulier Instituut, blijkt dat leerkrachten behoefte hebben aan (extra) ondersteuning om bewegend leren (vaker) toe te passen. Onze beweegcoaches delen daarom inspirerende video’s en coachen en begeleiden leerkrachten die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Samen maken we het onderwijs gezonder, werken we naar betere leerresultaten en zorgen we voor meer (leer)plezier. 

Zitgedrag op scholen

Een groot gedeelte van de week zitten kinderen op school. Uit onderzoek is gebleken dat dit één van de plaatsen is waar het ‘zitgedrag’ veelvuldig terug komt. Eigenlijk gek, want we weten dat kinderen niet gemaakt zijn om langere tijd stil te zitten en aandachtig te luisteren. Kinderen willen bewegen en houden ervan om te wiebelen, springen en te rennen. Bewegend leren kan het zitgedrag reduceren, wat automatisch betekent dat het de gezondheid van kinderen verbetert!

Positief effect op leerresultaten

Bewegend leren zorgt er niet alleen voor dat we minder stilzitten. Verschillende onderzoeken hebben ondertussen ook bewezen dat bewegend leren een positief effect heeft op leerresultaten. Vooral bij kinderen die leren moeilijker vinden. Om nieuwe kennis te vergaren is een directe, rustige en georganiseerde instructie nodig. Bewegend leren moet worden toegepast op het automatiseren van reeds aangeboden lesstof. We weten dat beweging ervoor zorgt dat leerlingen taakgerichter aan de slag kunnen, een betere concentratie hebben en makkelijker en sneller kunnen switchen tussen leertaken. Dit alles komt doordat de hersengebieden tijdens de activiteit geprikkeld worden, wat zorgt voor meer doorbloeding en meer zuurstof. 

Tips, inspiratie en hulp

Er is zijn dus duidelijk positieve verbanden te leggen tussen bewegen en leren! Onze beweegcoaches zetten zich daarom in om bewegend leren meer te integreren op basisscholen. Op ons platform delen we inspirerende video’s die leerkrachten kunnen gebruiken voor de voorbereiding van lessen. Daarnaast coachen en begeleiden onze beweegcoaches leerkrachten die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Onze beweegcoach als motorisch expert en de leerkracht als didactisch expert vormen samen het gouden duo om bewegend leren te integreren in het hedendaagse onderwijs. 

Wil je meer weten over ons bewegend leren programma? Neem dan contact met ons op via info@negen.nl