Kinderen in hun kracht

Zelfstandigheid is een van de belangrijkste eigenschappen die je kinderen mee kunt geven. Wij zetten kinderen in hun kracht. Tijdens ons pauzesportprogramma Junior Sportcoach leren we hoe ze om moeten gaan met verantwoordelijkheidsgevoel en vergroten we het zelfvertrouwen. Daarnaast hebben we een Junior Sportraad samengesteld die meedenkt over sportieve activiteiten waarmee we ook de intrinsieke motivatie vergroten.

Junior Sportcoach

De schoolpauze, een moment voor leerlingen om even naar buiten te gaan en in beweging te komen. Recente onderzoeken laten zien dat dit in het basisonderwijs nog te weinig gebeurt. Wij hebben daarom het pauzesportprogramma Junior Sportcoach ontwikkeld. Junior Sportcoach geeft leerlingen tips & tricks om zelf sportieve activiteiten aan te bieden.

Het doel van dit pauzesportprogramma is om de deelnemers kennis te laten maken met het lesgeven en ze op deze manier enthousiast te maken om regelmatig in de pauze op school zelf een sportspel aan te bieden. Kinderen die in de pauze actief bezig zijn, hebben na de pauze vaak meer concentratie en behalen daardoor ook betere resultaten. 

In de gemeente Molenlanden hebben wij dit pauzesportprogramma voor het eerst opgestart. Ruim 50 basisschoolkinderen namen afgelopen periode deel aan dit programma. Er werd o.a. ingegaan op didactische zaken zoals: Welke houding neem je aan als lesgever? Hoe gebruik je je stem? En hoe gebruik je het praatje, plaatje & daadje principe? Aan het einde van de lessencyclus hebben de deelnemers allemaal een zelfgekozen spel voorbereid, uitgelegd en begeleid aan de andere deelnemers. Beweegcoach Gerrit: ''Een aantal kinderen heeft mij echt verbaasd. Daar waar ze in het begin verlegen waren en niet zo graag in de spotlights stonden, zag ik ze aan het eind vol zelfvertrouwen een pauzespel uitleggen en begeleiden. Ik ben trots op de groei die de kinderen hebben doorgemaakt!''  

Junior Sportraad

Kinderen zijn de toekomstbestendige inwoners van een dorp of stad. In de gemeente Nederweert laten wij de jeugd daarom nadenken over wat zij belangrijk vinden om te kunnen blijven sporten en bewegen. Om deze ambities en ideeën ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen, hebben wij de Junior Sportraad samengesteld.

De Junior Sportraad bestaat uit twee vertegenwoordigers van elke basisschool uit de gemeente. Deze vertegenwoordigers zitten in de leerlingenraad van de school en geven daar ook een terugkoppeling. Op deze manier blijft de gehele leerlingenraad op de hoogte. Wij begeleiden de raad bij het voorbereiden van bijeenkomsten en het organiseren van activiteiten. Afgelopen jaar organiseerde de raad al een zeskamp voor ruim 250 kinderen en een beweegbingo voor bewoners van een verzorgingstehuis en dagbesteding. Dit jaar is de raad aan de slag gegaan met het vernieuwen van hun gymlessen. Ze gaan ook nog aan de slag met de organisatie van een nieuwe activiteit voor ouderen. 

Beweegcoach Manon: ‘’Het leuke aan dit project is dat de kinderen van voorbereiding tot uitvoering betrokken zijn bij de activiteiten en dus ook daadwerkelijk zien wat ze samen bereiken. 

Wil je meer weten over het pauzesportprogramma of de Junior Sportraad? Neem dan contact op met onze beweegcoaches via info@negen.nl