In Gemert-Bakel is beweegcoach Leon actief in het programma SpeelOkee. Dit is een beweeg- en speelprogramma voor de doelgroep kinderen 5 tot 17 jaar met een bijzondere zorgvraag en/of kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan. Deze doelgroep heeft vaak specifieke begeleiding nodig om samen spelen mogelijk te maken. Het programma SpeelOkee zorgt voor deze begeleiding en ontzorgt ouders/verzorgers en andere kinderen van een gezin hiermee. 
In het programma SpeelOkee leren kinderen elkaar kennen onder begeleiding van professionals, vergroten ze hun netwerk en kunnen ze met andere kinderen spelen. Beweegcoach Leon: ‘’Ik geef verschillende beweegactiviteiten aan de kinderen. Tijdens deze activiteiten is er aandacht voor thema’s als samenwerken, angst en overwinning. Ook motorische vaardigheden zoals, springen, klimmen, rollen, gooien en balanceren komen aan bod.’’

SpeelOkee stoomt kinderen klaar
Het programma probeert ook kinderen uit het professionele hulpverleningscircuit te houden. Zo worden zij bijvoorbeeld klaargestoomd voor het reguliere verenigingsleven. Natuurlijk kan het altijd voorkomen dat een kind niet meer in de groep past door andere interesses of de leeftijd. ‘’Zodra we dit zien, gaan wij op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor het kind, zoals aansluiting vinden bij een vereniging of een maatschappelijk tijdsinvulling’’, aldus Leon.   

Het programma is tot nu toe een succes. Beweegcoach Leon: ‘’We zien dat kinderen tijdens de gymlessen groeien op sociaal en motorisch vlak en dat ze buiten de activiteiten om met elkaar afspreken. Daarnaast weten ook de ouders elkaar steeds beter te vinden en zo van verschillende situaties te leren. Mooi om dit mogelijk te maken!’’