Ben Bizzie Beweegplezier

Tijdens schooltijd

Naast de peuter- en kleutergym, gymles en bewegen tijdens de pauze zijn er nog meer momenten in het schooljaar om de kinderen meer te laten bewegen en hier plezier in te laten ervaren. De beweegcoaches bieden ondersteuning bij de  voorbereiding en uitvoering van sport- en speldagen. Bijvoorbeeld tijdens de Koningsspelen of de Buitenspeeldag.  Extra aandacht voor bewegen en gezondheid kan ook tijdens de Week van de Gezonde Jeugd. Het is ook mogelijk om met sport en bewegen aan te sluiten bij themaweken of -activiteiten van de school of de kinderopvang. Daarnaast kunnen sportclinics of sportkennismakingslessen aangeboden worden, die in samenwerking met lokale  sportverenigingen of -aanbieders georganiseerd worden door de beweegcoaches.

Na school in de vrije tijd

Ben Bizzie is ook na schooltijd het beweegmaatje van kinderen. Ook in de vrije tijd en thuis stimuleert Ben Bizzie kinderen om meer te bewegen en buiten te spelen. Naschoolse sportactiviteiten laten kinderen plezier beleven tijdens het sporten en bewegen. Tijdens een beweeguurtje maken kinderen kennis met allerlei sporten en spellen na schooltijd. Dit gebeurt o.a. in samenwerking met lokale sportverenigingen en -aanbieders. Zo willen we kinderen kennis laten maken met allerlei vormen van sport en spel en het lokale sportaanbod. We bieden vernieuwende sporten en spellen, zodat de kinderen die zich niet aangetrokken voelen tot sport hiermee uitgedaagd worden om mee te doen. Dit zorgt ervoor dat ieder kind zijn of haar talent ontdekt en de sport vindt die bij hem of haar past. Hierbij worden ook beweegactiviteiten georganiseerd voor jong en oud samen. Ze gaan samen bewegen, helpen elkaar en leren van elkaar. Het is mogelijk beweegactiviteiten aan te bieden aansluitend aan schooltijd voor alle kinderen in de wijk, tijdens vakanties of specifiek voor kinderen van de kinderopvang of de BSO. De samenwerking met lokale partners is hierbij enorm belangrijk.