Ben Bizzie Beweegt Beter

Ieder kind moet de kans krijgen om zich motorisch te ontwikkelen en plezier te hebben in sport en bewegen. Ben Bizzie Beweegt Beter biedt, als aanvulling op de reguliere gymlessen, extra beweeglessen voor kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken om beter en meer te gaan bewegen. Door de combinatie van motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen leerlingen meer vertrouwen in zichzelf tijdens de reguliere gymlessen, buitenspelen en bij de (sport)vereniging.

Ben Bizzie Beweegt Beter is bedoeld voor kinderen uit de middenbouw, die een motorische achterstand hebben. De kinderen worden hierop getest via de 4 ss-en Test. Tijdens de test worden diverse vaardigheden getoetst: Springen kracht, Springen co√∂rdinatie, Stuiten en Stilstaan (balans). De leerlingen die uitvallen op basis van de resultaten worden uitgenodigd voor een lessenreeks van 9 beweeglessen onder of na schooltijd. Naast de motoriek is er tijdens de lessen aandacht voor samenwerken, durven en vertrouwen. Na de lessen wordt er door de beweegcoach een terugkoppeling gegeven aan de ouders en/of leerkracht. Samen met de kinderen en ouders wordt ook bekeken of het kind doorverwezen kan worden naar regulier sportaanbod of een sportvereniging in de buurt.