Uitvoering door vakleerkracht

Kinderen meer en beter laten bewegen, van jongs af aan, draagt bij aan een gezond en vitaal leven. Bewegingsonderwijs, gegeven door een vakleerkracht sport volgens een doorgaande gymleerlijn op school of bij de kinderopvang, staat daar bij aan de basis. De vakleerkracht zorgt ervoor dat kinderen van 0-13 jaar zich motorisch optimaal kunnen ontwikkelen. Aan de hand van de Ben Bizzie Leerlijn worden kinderen optimaal uitgedaagd om te bewegen, zowel fysiek, sociaal-emotioneel als cognitief. Alle motorische thema’s komen aan bod. De lessen worden continu door ontwikkeld om in te spelen op trends en ontwikkelingen (denk aan buitenlessen) en op behoeften van kinderen. De leerlijn bestaat uit peuter- en kleutergym (in het speellokaal), gymles voor groep 1 t/m 8 (in de gymzaal) en buitenlessen. Alle lessen zijn uitgewerkt in een leskaart inclusief video met uitleg over de les en het gebruik van materialen. Zo kunnen de lessen toegepast worden door leerkrachten en pedagogisch medewerkers, wanneer de vakleerkracht niet aanwezig is.

Coaching door vakspecialist

Ben Bizzie gunt ieder kind een kwalitatief goede gymles en sportieve kinderopvang. Met Ben Bizzie coaching werken we met de groepsleerkrachten en pedagogisch medewerkers als gelijkwaardige partners samen om zoveel mogelijk kinderen de doelstellingen van een les te laten halen. De vakspecialist ondersteunt en begeleidt de leerkrachten en  pedagogisch medewerkers bij het geven van een goede gymles en borging daarvan. Zo zorgen we samen ervoor dat kinderen zich van jongs af aan motorisch kunnen ontwikkelen en plezier beleven in sport en bewegen. 

Er is ook aandacht voor de scholing van leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de vorm van inspiratiesessies en (thematische) workshops in de gymzaal, in het speellokaal of op de BSO locatie. De vakspecialist evalueert samen met de leerkrachten, pedagogisch medewerkers en directie de inzet en ontwikkeling, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft en bijgedragen wordt aan de vooraf samen gestelde doelen. 

Coaching door vakspecialist

Op school
De vakspecialist bekijkt de huidige en gewenste situatie van het bewegingsonderwijs, de aanwezige materialen en gymzaal/speellokaal en behoeften bij leerkrachten. De leerkrachten krijgen handvaten om de gymles leuk, uitdagend en veilig vorm te geven en uit te voeren. Ze gaan o.a. aan de slag met:
  1. Basisstructuur van de gymles
  2. Ondersteunen specifieke vaardigheden kinderen
  3. Differentiëren
  4. Implementeren vernieuwende spellen en oefeningen
  5. Optimale beweegtijd
  6. Zorgen voor veiligheid

Bij de kinderopvang
De vakspecialist helpt sport, bewegen en gezondheid (nog meer) te integreren binnen de opvang. Dit komt terug in o.a. activiteiten voor de BSO, lesmateriaal en inspiratie. De vakspecialist ondersteunt de activiteiten na schooltijd voor de BSO. Dit sluit aan bij de vooraf gestelde doelen, thema’s van de kinderopvang en in samenwerking met de omgeving zoals sportverenigingen.